L a d o w a n i e
Wyłącz moduł wstępnego ładowania