Mieszalniki

Mieszalniki można podzielić na mieszalniki do materiałów sypkich, płynnych oraz półpłynnych. W mieszalnikach montujemy mieszadła wolnoobrotowe lub szybkoobrotowe.

Mieszadła wolnoobrotowe: ramowe, kotwicowe, wstęgowe

Mieszadła szybkoobrotowe: śmigłowe, talerzowe

Wykonujemy mieszalniki spożywcze, przemysłowe, chemiczne, laboratoryjne. Podejmujemy się również nowych wyzwań.