Transfery

Transfery to urządzenia służące do zmiany kierunku ruchu ładunku z jednoczesną zmianą jego orientacji. Transfer ma za zadanie odebrać ładunek z jednej linii i przekazać na drugą prostopadłą do niej. transfery mogą być rolkowe lub łańcuchowe. Unoszenie transferu jest realizowane siłownikiem pneumatycznym lub mimośrodem napędzanym silnikiem elektrycznym.